top of page

תנאי שימוש ופרטיות

מדיניות פרטיות

מאחר שהאתר (להלן "החברה סקיי סקרפר בע״מ") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילת

אתר זה (להלן ״אתר פרויקט גלובל טאוורס״), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי

המשתמש לקיים מדיניות זו מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, כיצד משתמשת

החברה במידע, שנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

כללי
בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך.
חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר פרטים שמסרת בעת יצירת קשר, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור וכיו“ב.
זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שליחת פנייה ליצירת קשר.
חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרטי נכס שקראת באתר,

העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע
הנתונים שנאספו  יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.
על מנת לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתרים, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, לשנות או לבטל

שירותים ותכנים קיימים, כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.
המידע שישמש את החברה יהיה ב
עיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני
החברה  מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי, מידע כזה ישוגר אליך

רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים

באתרים, מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך.
מידע ימסר רק לרשויות החוק כנגד צו בית משפט מחייב.


פרסום של צד שלישי
החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים.
המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות.
כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות ״עוגיות״ במחשבך.
ה-״עוגיות״ מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת.
השימוש שחברות אלה עושות ב-״עוגיות״ כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.


אבטחת מידע
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע.
בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט.

​לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

רישיון שימוש וזכויות יוצרים

  • אין להשתמש בתמונות ו/או סרטונים מהאתר ללא אישור בכתב מחברת סקיי סקרפר בע״מ, כל הזכויות שמורות.

  • האתר משתמש בפונט ״IBM PLEX SANS״ תחת רישיון שימוש מסחרי בהסכם שימוש של adobe.

עדכון אחרון: 05.02.2024

bottom of page